หน้าหลัก > ลำดับเจ้าอาวาส ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
 
  ลำดับที่ ๑. พระอมรโมลี (นพ พุทธิสัณหเถระ ป.ธ. ๙) 
คลิก..อ่านประวัติต่อ >>
ลำดับที่ ๒. พระวิเชียรมุนี (เดช)
คลิก..อ่านประวัติต่อ >>
  ลำดับที่๓. พระวิเชียรมุนี (ภู่)
คลิก..อ่านประวัติต่อ >>
  ลำดับที่๔. พระครูธีรานันทมุนี (สามป้าน)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๕๔ - พ.ศ. ๒๔๗๘
คลิก..อ่านประวัติต่อ >>
 
ลำดับที่๕. พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถร ป.ธ. ๕)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๗๘ - พ.ศ. ๒๕๒๙

คลิก..อ่านประวัติต่อ >>
 
ลำดับที่ ๖. พระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๕๓๐ - พ.ศ. ๒๕๔๓
คลิก..อ่านประวัติต่อ >>
 

ลำดับที่๗. พระอุดมศีลคุณ (บรรจบ ตาที)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน
คลิก..อ่านประวัติต่อ >>

 
     
     

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
replica watches rolex replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches rolex replica watches replica watches replica watches replica watches cheap football shirts cheap football kits rolex replica replica watches replica watches cheap football shirts replica watches replica watches replica watches