หน้าหลัก > โคลงโลกนิติ หน้า ๑ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นักปราชญ์ในครั้งนั้นได้สรรหา คำสุภาษิตที่เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ คือ คัมภีร์โลกนิติ คัมภีร์โลกนัย ตลอดจนคัมภีร์พระธรรมบท แล้วนำมาแปลเป็นภาษาไทย โดยแต่งเป็นคำประพันธ์ คำโคลงทุกคาถา รวมเรียกว่าโคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตที่บรรพบุรุษของไทยนับถือ นำไปเล่าเรียน สั่งสอน และประพฤติปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เป็นที่รู้จักกันดี ในหมู่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกสถานะอาชีพต่อเนื่องกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน

 

๚๛ โคลงโลกนิติ ๒๘ บท  ที่พระวิหาร วัดบุปผาราม ๛๚
     
 
บทที่ ๑
 
  ๚๛ หมอแพทย์ทายว่าไข้     ลมคุม
โหรว่าเคราะห์แรงรุม           โทษให้
แม่มดว่าผีกุม                        ทำโทษ
ปราชญ์ว่ากรรมเองไซร้     ก่อสร้างมาเอง ๛๚
 
     
 
บทที่ ๒
 
  ๚๛ นกแร้งบินเพื่อได้        เวหา
หมู่จระเข้ เต่า ปลา            พึ่งน้ำ
เข็ญใจพึ่งราชา                 จอมราช
ลูกอ่อนอ้อนกลืนกล้ำ         เพื่อน้ำ นมแรง ๛๚
 
     
 
บทที่ ๓
 
  ๚๛ กบเกิดในสระใต้    บัวบาน
บ่ห่อนรู้รสมาลย์            หนึ่งน้อย
ภุมราอยู่ไกลสถาน        โยชน์หนึ่ง ก็ดี
บินโบกมาค่อยค้อย    เกลือกกลั้วเสาวคนธ์ ๛๚
 
     
 
บทที่ ๔
 
  ๚๛ เปือกตมชมชื่นเชื้อ    เกษร
หงส์กับบุษบากร             ชื่นช้อย
ภิกษุเสพสังวร                ศีลสุข ไซร้นา
บุรุษรักรสร้อย             เท่าน้อม ในหญิง ๛๚
 
     
 
บทที่ ๕
 
  ๚๛ ในบัวฝนตกน้ำ        ขาดขัง
ลูกข่างวางบนหลัง         มิ่งม้า
เสาหลักปักอยู่ยัง            กองแกลบ นาพ่อ
คนบ่แม่นถ้อยอ้า            พูดแล้วโอนเอน ๛๚
 
     
 
บทที่ ๖
 
    ๚๛ มหาสมุทรสุดลึกล้น     คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา                หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา                  กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร้              ยากแท้ หยั่งถึง ๛๚
 
     
 
บทที่ ๗
 
    ๚๛ น้ำเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว         ยูงตาม
ทรายเหลือบหางยูงงาม        ว่าหญ้า
ตาทรายยิ่งนิลวาม                พรายเพริศ
ลิงว่าหว้าหวังหว้า         หว่าดิ้นโดยตาม ๛๚
 
     
 
บทที่ ๘
 
    ๚๛ รูปแร้งดูร่างร้าย      รุงรัง
ภายนอกเพียงพึงชัง           ชั่วช้า
เสพสัตว์ที่มรณัง              นฤโทษ
ดั่งจิตสาธุชนกล้า         กลั่นสร้างทางผล ๛๚
 
     
 
บทที่ ๙
 
  ๚๛ ยางขาวขนเรียบร้อย    ดูดี
ภายนอกสดใสสี                 เปรียบฝ้าย
กินสัตว์เสพปลามี               ชีวิต
เฉกเช่นชนชาติร้าย        นอกนั้นนวลงาม ๛๚
 
     
 
บทที่ ๑๐
 
    ๚๛ เมื่อร้อยน้ำท่านให้       เย็นใจ
เมื่อเยือกเย็นได้ไฟ                อุ่นเนื้อ
เมื่อทุกข์ท่านแก้ไข              ชูช่วย
เมื่อยากจนท่านเกื้อ            ก่อให้ทุนทำ ๛๚
 
 
โคลงโลกนิติ  หน้า l l   หน้าถัดไป >>
 
ชมภาพเขียนลายรดน้ำประกอบโคลงโลกนิติ ๒๘ ภาพ
.........................

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
replica watches replica watches replica watches for men cheap football kits cheap football shirts replica watches replica watches rolex replica watches replica watches replica watches cheap football kits rolex replica replica watches rolx replica replica watches replica watches replica watches cheap football shirts replica watches replica watches 400-101 220-801 220-802 MB5-705 70-410 200-120 MB2-700 70-488 MB5-705 200-120 220-802