หน้าหลัก > แผนที่ตั้ง ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
 
คลิกดูภาพขยาย
 
 
วัดบุปผาราม  เป็นพระรามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 293 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ดินและธรณีสงฆ์ ภายในกำแพงวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่เศษ

อาณาเขตของวัด ทิศเหนือติดกับถนนเทศบาลสาย 1 ทิศใต้ติดกับคลองวัดบุปผาราม ทิศตะวันออกติดกับถนนอรุณอัมรินทร์ ทิศตะวันตกติดกับถนนเทศบายสาย 2 และคลองวัดบุปผาราม

ลักษณะพื้นที่ของวัด เป็นที่ราบลุ่ม เขตวัดมีกำแพงอิฐถือปูล้อมรอบทั้งสี่ด้าน มีซุ้มประตูเข้าออก 8 ซุ้ม ภายในแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ภายในเขตพุทธวาสมีกำแพงล้อมรอบ และมีซุ้มประตูเข้าออกเขตพุทธาวาส 6 ซุ้ม พื้นปูด้วยหินแผ่นที่นำมาจากประเทศจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ตอนกลางที่เป็นเขตพุทธวาสนั้น กำหนดเป็นที่ตั้งพระอุโบสถ ด้านซ้ายของพระอุโบสถเป็นตั้งพระวิหาร ด้านขวาเป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ กำแพงด้านขวาด้านซ้ายเป็นที่วิหารคด ภายในมีพระเจดีย์ และต้นไม้ ภายในเขตสังฆาวาส พื้นลาดด้วยคอนกรีต เป็นที่ตั้งหออาณัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กุฎีสงฆ์ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ฯลฯ พื้นที่บางส่วนปลูกต้นไม้นานาพันธุ์
 
 
 
รายชื่อศาสนวัตถุภายในวัดบุปผาราม
๑. พระอุโบสถ ๑๖. กุฎีบุรานนท์
๒. พระวิหาร ๑๗. ตึกเพิ่มพลเทพรัตน์ (สำนักงานวัด)
๓. ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ๑๘. กุฎีเสือไพฑูรย์
๔. วิหารคต, ศาลา ๑๙. กุฎีสุพรรณสมบัติ
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิน สุขะนิธิ ๒๐. กุฎีเต็ม สุริยวงษ์
๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระและนางศรฤทธิรณชัย ๒๑. กุฎีพระอุดมศีลคุณ
๗. หอระฆัง ๒๒. กุฎีปั่นหยา
๘. หอกลอง ๒๓. กุฎีไม้สัก
๙. กุฎีโบราณ ๒ ชั้น ๒๔. กุฏีไม้สามชั้น
๑๐. ที่พักของอุบาสิกา (แม่ชี) ๒๕. ตึกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
๑๑. กุฎีทรงช้างยืน ๑ ๒๖. กุฎีพุทธเตชะ
๑๒. กุฎีทรงช้างยืน ๒ ๒๗. กุฎีสอนชุ่มเสียง
๑๓. ตึกเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ๒๘. กุฎีสดอนุสรณ์ ๑๑
๑๔. กุฎีนวะมะรัตน์ ๒๙. กุฎีธรรมปัญญา (ช่วง ป.ธ.๙)
๑๕. กุฎีปานะวงศ์ ๓๐. ศาลาพระราชดิลก
 
คลิกที่ชื่อ เพื่อดูภาพ

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
replica watches rolex replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches rolex replica watches replica watches replica watches replica watches cheap football shirts cheap football kits rolex replica replica watches replica watches cheap football shirts replica watches replica watches replica watches